Subsidiemogelijkheden

 Subsidiemogelijkheden


De vraag naar verticaal groen is stijgend! Verschillende gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor de realisatie van een daktuin en/of verticale tuin. Onderstaand zijn de gemeenten weergeven die geld beschikbaar stellen voor verticale tuinen.
omslagfoto twitter

Voor eventuele subsidies voor de realisatie van gevelbegroeiing in België kunt u deze link raadplegen.

Plaatselijke subsidieregelingen

Diverse steden, gemeenten en waterschappen dragen met Vertuss 13subsidie bij aan de realisatie van vegetatiedaken, daktuinen en gevelbegroeiing. Raadpleeg uw (lokale) gemeente voor de eventuele mogelijkheden.

Op de Milieulijst voor de MIA en Vamil regeling staat gevelbegroeiingssysteem genoemd onder punt F6421.

Subsidiemogelijkheden op het gebied van daktuinen zijn hier te raadplegen.

Wij staan u graag bij in het vinden van een passende subsidieregeling!

Comments are closed.